Embed

Geçti Muhabbet Yılı

 “Geçti Muhabbet Yılı”

“Bardakta duran suyun bir akarsuyu/ Nasıl kıskandığını anlatmıştın boyuna/ Nasıl mı/ Dedim ya, sesinle ve parmaklarınla” (E. Cansever)

Dört muhabbet yılı geçti... Bereketi kaçmasın; kıymetli hatırlar ve hatıralar biriktirdik. Görüntü kayıtlarından oluşan nar topu gibi bir muhabbet arşivimiz oldu... Birlikte oluşturduğumuz, yaşadığımız, hepimizin konuk, hepimizin muhabbet sahibi olduğu ortak bir hikâye... Özetle, soru ve merak gittik, cevap ve bilgi gittik imkânlı bir muhabbet oluşturarak geldik bu güne... Birbirimize el verip el alarak, dayanışarak hep birlikte niceliği-niteliği küçümsenemeyecek bir muhabbet görgüsü/geleneği yarattık. Hayallerimizde cimri olmadan; karnemizde kuşlar iyi, düşler pekiyi, diyerek şımarabiliriz! Ortak kazanımlarımız sevincimiz ve müjdemizdir... Öze-biçime ilişkin eksiklerimiz, hatalarımız gelecek muhabbetlerde başetmemiz gereken ortak soru(n)larımızdır.

Söylemesi fazla; pek çoğumuz sorularımızı, cevaplarımızı, heveslerimizi, etik, estetik ve politik dertlerimizi nehirmuhabbetler'de tanıştırarak da geldik bu günlere... Muhabbet öncesinde yapılan öze-biçime ilişkin kolektif hazırlıklardan tanıştık... Muhabbette ise, dinleyerek, sorarak, itiraz ederek, şerhler düşerek tanıştık... Muhabbet sonrasındaki serbest muhabbette ise, düz rakı içip yatay dillenmenin keyfinde tanıştık... Hal böyle olunca, 5 Haziran Pazar günü yapacağımız “Geçti Muhabbet Yılı” başlıklı muhabbetin ana fikrini; “Tanışıyoruz ama yeniden tanışalım”cümlesiyle özetledim. Tanışıyoruz ama, içimizle-dışımızla yeniden tanışalım, istedim... Tanışıyoruz ama şiirler okuyarak, şarkılar ve türküler söyleyerek, hatıralar anlatarak, bilmediğimiz yanlarımızı keşfederek ve keyf ederek yeniden tanışalım, istedim... Ez cümle; bu dönem sonu muhabbetini, muhabbet ehli arkadaşlarla gerçekleştirelim istedim... Eskiler, marifet iltifata tabidir, derlerdi... Marifetli muhabbet de iltifata dahil... Marifetli ve iltifatlı bir muhabbet için düşbaşına...

 

Sezai Sarıoğlu

25 Mayıs Çarşamba (2011)

 

İMLA HATASIZ MUHABBET

(Ben’de Biz’i, Biz’de Ben'i gitmenin keşfi ve keyfi))

“ey ateş uç’uran semender/ ateşi arkadan dolanarak aşkbaz olunmaz/ su’yun imlasını bellemeden sönmek/ içimizdeki hevesi mahrum eder/ ateş görgüsüdür ki/ su’yu imgeyle söndürür/ ey ateşin kalbini kırmayan kül/ bir dili arkadan dolanarak âşık olunmaz...”

Acılı bir tarihten müjdeli bir coğrafyaya gitmek, kıymetli coğrafyadan lirik tarihe gelmek... İçimizden dışımıza “heval” gitmek, dışımızdan içimize “arkadaş” gelmek... Ateş’ten kül’e âh gitmek, kül’den ateş’e aşk gelmek… Bir dil’e dilsiz gitmek, bir dil’den dilli gelmek... Çoğunluğa uç’ta ve uç’uşta azınlık gitmek, azınlıktan başı dağlar ermiş çoğunluk gelmek... Sınırları asi ve aksi gitmek, sınırlardan asi ve aksi sınırsız gelmek... Ben’den biz’e yatay gitmek, biz’den ben’e düşey gelmek... Aşktan âşıklara devletsiz gitmek, âşıklardan aşklara devletsiz gelmek… Ağaç’tan dal’a çırılyaprak gitmek, daldan ağaca şırılçıplak gelmek... Orman’ı ağaç gitmek, ağaç’tan orman gelmek... Şehirden dağlara kafilelerle gitmek, dağlardan şehirlere kafiyelerle gitmek... Taş’ı ya sabır gitmek, taş’tan ya tabir gelmek... Komşu halklara iyilik almaya gitmek, komşu halklardan iyilik alarak gelmek... Dışarıdan hapishaneyi yokuş gitmek, hapishaneden dışarıya iniş gelmek... Dicle’den Fırat’a haram su gitmek, Fırat’tan Dicle’ye haram su gelmek... İçi olan insanları ömürilik gitmek, içi olan insanlardan “açıl doğu!” diye kavimler kapısı gelmek... Teoriyi iki, üç daha fazla pratik gitmek, pratikten düşler kere teori gelmek... Mektupları gizliden zarf gitmek, zarftan açıktan mektup gelmek... Açık görüşü âşıkgörüş gitmek, âşıkgörüşü açık görüş gelmek... Yazıya dilli ve dilsiz harf gitmek, harften sesli ve sessiz yazı gelmek... Çocuğa bir varmışlı masal gitmek, masaldan bir çokmuşlu çocuk gelmek... Duvara bitişik el yazı gitmek, yazıdan imla hatasız örülü duvar gelmek… Bir kente, “İlk bakışta aşk” insan gitmek, o kentten ilk ve son bakışta insan ve aşk gelmek...

Sezai Sarıoğlu

 

25 mayıs 2011

 

Muhabbetten kısa bölümler:

http://www.youtube.com/watch?v=fRTQ-ZU0EWQ

http://www.youtube.com/watch?v=IRFbl8jyNrs&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=dRnhT_L_c3s&NR=1

http://www.youtube.com/watch?v=R6jVThQmdkI&feature=related

https://www.facebook.com/photo.php?v=2130777432941

Yorum Yaz
Bu içeriği paylaşın!
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !